Cookies

To make this site more simple to use, we sometimes place small data files on your computer, tablet or phone. These are known as cookies. Most websites do this.

Cookies improve things by:

  • remembering settings, so you don't have to keep re-entering them whenever you visit a new page
  • measuring how you use the website so we can make sure it meets your needs.

Our cookies aren't used to identify you personally. They are just here to make the site work better for you. Indeed, you can manage and/or delete these small files as you wish.

To learn more about cookies and how to manage them, block them or delete them visit the About Cookies website.

Cwcis

Er mwyn ir safle we hwn fod yn hawdd iw ddefnyddio, rydym weithiau yn gosod ffeiliau testun bach ar eich cyfrifiadur, llechen neu ffn. Gelwir y rhain yn cwcis. Mae rhan fwyaf o safleoedd gwe yn defnyddior rhain.

Mae cwcis yn gwella pethau mewn dulliau gwahanol:

  • cofio gosodiadau, fel nad oes rhaid i chi ail-gwblhau manylion pob tro yr ydych yn ymweld thudalen newydd
  • mesur sut yr ydych yn defnyddior safle fel ein bod yn gallu sicrhau ei fod yn cwrdd ch anghenion

Nid ywn cwcis yn cael eu defnyddio i nodi pwy ydych chi fel unigolyn. Maent ond yma er mwyn ir safle gweithion well i chi. Gallech chi eu rheoli au dileur ffeiliau bach hyn fel y mynnoch.

I ddysgu mwy am gwcis a sut iw rheoli, eu blocio neu eu dileu, ymwelwch r Safle We Cwcis.