FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Tŷ Penallta

Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Mae’r gwasanaethau a weinyddir yn cynnwys:

 • Cwsmeriaid yn Gyntaf
 • Arlwyo
 • Cofrestryddion
 • Adnoddau Dynol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cyllid Addysg
 • Lles Addysg
 • Seicoleg Addysg
 • Gwasanaethau Llyfrgell                                                                                                
 • Addysg Gymunedol
 • Gwasanaeth Ieuenctid
 • Gwasanaethau Cynhwysiad
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
 • Dechrau'n Deg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Tîm Gwella Busnes
 • Uned Llywodraethu Gwybodaeth
 • Cyfleusterau Corfforaethol
 • Uned Gyfathrebu
 • Diogelwch Cymunedol
 • Eiddo Corfforaethol
 • Uned Bolisi
 • Prif Weithredwr/Cyfarwyddwyr
 • Arweinydd/Swyddfa'r Cabinet
 • Maer
 • Adran Deipio
 • Budd-daliadau Tai                                                         
 • Caffaeliad                                                               
 • Treth y Cyngor/Ardreth Annomestig Genedlaethol                                                     
 • Incwm/Arianwyr                                                         
 • Yswiriant                                                                    
 • Cyfrifeg                                                               
 • Awdit Mewnol
 • Awdit Allanol
 • Cyllid Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaethau Democrataidd 
 • Gwasanaethau plant
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Cyllid y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cyllid Cleientiaid
 • Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed
 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
 • Tîm Comisiynu
 • Strategaeth Gwasanaethau a Chymorth Busnes
 • Cefnogi Pobl
 • Teuluoedd yn Gyntaf
 • Diogelu Addysg
 • Safonau Masnach
 • Trwyddedu
 • Cynllunio Brys
 • Iechyd Amgylcheddol
 • Gwella Iechyd