Uned Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol 


Mae’r Uned Gwybodaeth yn rhoi cyngor i ni ynghylch cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

01443 864322

Cyfeiriad

Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG