Swyddfa arian Trecelyn

Cyfeiriad

Neuadd Goffa Trecelyn, Y Stryd Fawr, Trecelyn. NP11 4FH

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am tan 1pm a 2pm tan 3.30pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am tan 1pm
 • Dydd Mercher: Ar Gau
 • Dydd Iau: Ar Gau
 • Dydd Gwener: 9.30am tan 1pm
 • Dydd Sadwrn: Ar Gau
 • Dydd Sul: Ar Gau

Sut i gyrraedd

Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid Trecelyn wedi ei leoli’n ddelfrydol yn Neuadd Goffa Trecelyn.  

Teithio yn y car

Os ydych yn teithio i Wasanaethau Cwsmeriaid Trecelyn yn y car, gallwch ddod o hyd i gyfeiriadau drwy fynd i  www.multimap.co.uk. Ewch i’n tudalen meysydd parcio’r cyngor am restr lawn o gyfleusterau parcio a phrisiau.

Defnyddio cludiant cyhoeddus

Ewch i amserlenni a phrisiau – bysiau  am wybodaeth ar docynnau bws, prisiau ac amserau bysiau.

Cyfleusterau

 • Llyfrgell Trecelyn
 • Swyddfa arian
 • Dolen Clyw
 • Mynediad gwastad
 • Yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01443 815588 neu e-bostiwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaethau cwsmeriaid (PDF)