Prif Switsfwrdd

01443 815588

Ein prif oriau busnes yw: 

  • Dydd Llun 8.30am tan 5pm
  • Dydd Mawrth 8.30am tan 5pm
  • Dydd Mercher 8.30am tan 5pm
  • Dydd Iau 8.30am tan 5pm
  • Dydd Gwener 8.30am tan 4.30pm
  • Dydd Sadwrn Ar Gau
  • Dydd Sul Ar Gau

Rydym ar gau ar wyliau banc. 

Amserau agor y Nadolig

Bydd yr holl brif swyddfeydd gweinyddu yn cau am 12noon on Tuesday 24 December 2019 and reopen at 8.30am on Thursday 2 January 2020.