Swyddfeydd Arian 

Mae amryw o swyddfeydd arian parod ar draws y fwrdeistref sirol lle gallwch wneud taliadau dros y cownter.

Taliadau dros y We

Yn hytrach nag ymweld â swyddfa arian parod, gallwch nawr wneud y taliadau canlynol ar-lein 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos:

 • Treth gyngor
 • Dirwyon parcio
 • Blaendaliadau tai
 • Gordaliadau budd-daliadau tai
 • Rhent tai cyngor
 • Ardrethi busnes
 • Mân ddyledwr (anfonebau)
 • Dŵr Cymru

Mae'r cyfleuster Taliad Cyflym yn eich galluogi i dalu biliau'n ddiogel ar-lein heb orfod cofrestru cyfrif na mewngofnodi.

Taliadau dros y ffôn

Gellir gwneud taliadau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, drwy ddefnyddio ein gwasanaeth talu dros y ffôn awtomatig ar 01443 863366.

Cysylltiadau ffôn

Mae pob un o'r 8 swyddfa arian parod yn swyddfeydd penodedig ar gyfer derbyn hawliadau am fudd-dal tai neu ostyngiad yn y dreth gyngor. 

 • Ar gyfer ymholiadau cyffredinol i swyddfeydd arian parod  ffoniwch 01443 815588
 • Ar gyfer ymholiadau am y dreth gyngor ffoniwch 01443 863002
 • Ar gyfer ymholiadau am fudd-dal tai a gostyngiad yn y dreth gyngor ffoniwch 01443 864133 (ar gyfer tenantiaid preifat) neu 01443 864022 (ar gyfer tenantiaid y cyngor)