Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Mannau Unigryw – Canol Trefi

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newyddion diweddaraf canol tref a Dewiswch y Stryd Fawr. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Mae canol trefi’n chwarae rhan fwyfwy pwysig o ran llunio’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Mae’r mannau unigryw hyn nid yn unig yn diwallu anghenion siopa a gwasanaethau, ond maent hefyd yn darparu ffyrdd gwerthfawr i bobl gadw cysylltiad â’u cymuned.

Mae’r ddogfen yn gosod allan sut mae model y Cyngor o Reoli Canol Trefi  o’r enw ‘Llefydd Unigryw’ sy’n helpu i gynnal canol trefi a’u hyrwyddo nhw i ymwelwyr a buddsoddwyr drwy’r brandio llwyddiannus ‘Dewiswch y Stryd Fawr’ .

Mae’r strategaeth gynhwysfawr yn amlinellu’r mannau gwerthu unigryw o bob tref a bydd ar y blaen o ran portffolio cynnyrch newydd i helpu ddenu buddsoddiad pellach i ganol trefi. Yn ychwanegol at y ddogfen ‘Llefydd Unigryw’, mae’r portffolio yn cynnwys ‘Canllaw Siop Dros Dro’ Canllawiau Buddsoddi canol trefi unigol sy’n amlygu trefi sy’n agos at Gaerdydd.

Fel rhan o’r strategaeth, mae gan y Cyngor Grwpiau Rheoli Canol Trefi ar gyfer pob un o’r pum tref sy’n cwrdd bob chwarter ac yn cynnwys cynrychiolwyr rhanddeiliaid allweddol, grwpiau cynnwys o gymuned ganol  trefi, cynrychiolwyr o’r dref neu’r cyngor cymunedol a chynghorwyr lleol i ystyried materion gweithredol yn ogystal â strategol, sy’n effeithio ar ganol trefi. Er mwyn cefnogi cynhaliaeth y trefi, mae swyddog y Grŵp Gwella Canol Trefi yn cyfarfod bob chwe wythnos i ystyried Archwiliad Amgylcheddol.

Mae model rheoli canol trefi ‘Llefydd Unigryw ’ wedi cael ei adnabod yn eang gan gynghorau a phartneriaethau canol trefi mewn ardaloedd eraill yn y DU fel enghraifft o’r arfer orau mewn rheoli canol trefi.

Am fwy o wybodaeth, neu cysylltwch â'r tîm ar 01443 866213.. 

ChooseTheHighStreetLogoWelsh400.jpg

Contact us