Trefniadau profi ar gyfer Cerbyd Hacni a cherbydau hurio preifat

Trefniadau profi ar gyfer Cerbydau Hacni a cherbydau hurio preifat o 1 Ebrill 2016

Ar ôl 31 Mawrth 2016, ni fydd ffioedd ar gyfer gwirio cydymffurfiad ac ailbrofi yn cael eu derbyn gan yr Adran Drwyddedu. Rhaid i berchnogion drefnu eu profion / ailbrofion a thalu ffioedd prawf yn uniongyrchol i Archwilydd Cymeradwy’r cyngor yng ngarej y cyngor yn Nhir y Berth. Er mwyn trefnu i gadw lle ffoniwch 01443 873721 neu 01443 873722.

Cynghorir gyrwyr tacsi wrth gyflwyno eu cerbydau i’w harchwilio bod yn rhaid iddynt yn gyntaf adrodd wrth yr Adran Rheoli Fflyd a pharcio yn y mannau parcio MOT dynodedig (gweler cynllun isod) 

Cynllun mannau MOT yn Nhir-y-Berth (PDF)

Cysylltwch â ni