FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Tystysgrifau diogelwch ar gyfer meysydd chwaraeon

Mae dau fath o dystysgrif, sef Tystysgrif Diogelwch Gyffredinol a Thystysgrif Diogelwch Arbennig.

Tystysgrif Diogelwch Gyffredinol

Rhaid ichi fod â Thystysgrif Diogelwch Gyffredinol os ydych yn gweithredu:

  • Maes chwaraeon neu stadiwm lle cynhelir digwyddiadau chwaraeon dynodedig ac sy’n darparu lle i fwy na 10,000 o wylwyr neu, yn achos Uwch-gynghrair neu Gynghrair Pêl-droed Lloegr, 5,000 o wylwyr
  • Eisteddle ar unrhyw faes chwaraeon neu mewn unrhyw stadiwm sy’n darparu lle dan do i 500 neu ragor o wylwyr nad yw wedi’i gynnwys eisoes ar faes chwaraeon/stadiwm dynodedig fel uchod. Eisteddle a Reoleiddir yw’r enw ar hwn

Tystysgrif Diogelwch Arbennig 

Rhaid ichi fod â Thystysgrif Diogelwch Arbennig i ddefnyddio maes chwaraeon ar gyfer gweithgaredd neu weithgareddau penodedig ar achlysur neu achlysuron penodedig os nad yw’r gweithgaredd neu weithgareddau wedi’u cynnwys yn y Dystysgrif Diogelwch Gyffredinol.

Pwy all wneud cais am dystysgrif diogelwch?

Rhaid ichi fod yn berson o gymeriad da sydd wedi’i awdurdodi i gynrychioli’r maes chwaraeon/stadiwm.

Yn achos Tystysgrif Diogelwch Arbennig, gall hyrwyddwr y digwyddiad wneud cais.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gelir gwneud ceisiadau ar lein.

Cais am Dystysgrif Diogelwch Gyffredinol ar gyfer Eisteddle a Reoleiddir

Cais i newid Tystysgrif Diogelwch Gyffredinol ar gyfer Eisteddle a Reoleiddir

Cais am Dystysgrif Diogelwch Arbennig

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o’r ffioedd trwyddedau

Rhagor o wybodaeth a chyfarwyddyd

Canllaw i Ddiogelwch ar Feysydd Chwaraeon (PDF)
​Cysylltwch â ni

Elsewhere on the web

Sports Ground Safety Authority