Trwydded petrolewm

I redeg busnes lle mae petrol yn cael ei storio i’w roi’n uniongyrchol i danc tanwydd peiriant tanio mewnol – neu le mae llawer iawn o betrol yn cael ei storio at ddefnydd preifat – mae arnoch angen trwydded.

Crynodeb o’r drefn reoleiddio

Crynodeb o’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y drwydded hon

Amodau’r drwydded

Deddf Petrolewm (Cydgrynhoi) 1928 – Amodau’r Drwydded (PDF 155kb)

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o’r ffioedd trwyddedau

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein.

Gwneud cais am drwydded i storio petrolewm

Dweud wrthym am newid i’ch trwydded petrolewm bresennol

Gwneud cais i adnewyddu’ch trwydded petrolewm bresennol

Cydsyniad mud

Mae er budd y cyhoedd bod yn rhaid inni brosesu’ch cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 14 diwrnod, dylech gysylltu â ni. 

Cysylltwch â ni