FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Trwydded tŷ amlfeddiannaeth

Os ydych yn gosod eiddo ar rent fel tŷ amlfeddiannaeth, mae’n bosibl y bydd arnoch angen trwydded oddi wrth eich awdurdod lleol.

Crynodeb o’r drefn reoleiddio

Cymunedau a Llywodraeth Leol: Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Amodau’r drwydded

Tŷ Amlfeddiannaeth – Amodau’r Drwydded (PDF 60kb)

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o’r ffioedd trwyddedau

Sut i wneud cais

Rydych yn gwneud cais am eich trwydded ar lein.

Gwneud cais am drwydded tŷ amlfeddiannaeth

Dweud wrthym am newid i’ch trwydded tŷ amlfeddiannaeth bresennol

Cysylltwch â ni