Trwydded tŷ amlfeddiannaeth

Os ydych yn gosod eiddo ar rent fel tŷ amlfeddiannaeth, mae’n bosibl y bydd arnoch angen trwydded oddi wrth eich awdurdod lleol.

Crynodeb o’r drefn reoleiddio

Cymunedau a Llywodraeth Leol: Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Amodau’r drwydded

Tŷ Amlfeddiannaeth – Amodau’r Drwydded (PDF 60kb)

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o’r ffioedd trwyddedau

Sut i wneud cais

Rydych yn gwneud cais am eich trwydded ar lein.

Gwneud cais am drwydded tŷ amlfeddiannaeth

Dweud wrthym am newid i’ch trwydded tŷ amlfeddiannaeth bresennol

Cysylltwch â ni