Awdurdodiad hypnotiaeth

Os ydych eisiau dangos, arddangos neu berfformio act hypnotiaeth yn gyhoeddus, rhaid ichi fod ag awdurdodiad.

Crynodeb o’r drefn reoleiddio

Crynodeb o’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y drwydded hon

Amodau’r drwydded

Perfformio Hypnotiaeth Llwyfan – Amodau’r Drwydded (PDF 106kb)

Sut i wneud cais

Gwneud cais am drwydded hypnotiaeth

Cydsyniad mud

Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 14 diwrnod gallwch weithredu fel pe bai’ch cais wedi cael ei gymeradwyo. Mae’r cyfnod yn dechrau pan ddaw’r holl ddogfennau i law a phan gaiff y ffi berthnasol ei thalu.

Cysylltwch â ni