FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cymeradwyo mangre ar gyfer seremonïau priodas neu bartneriaeth sifil

I gynnal seremonïau partneriaeth sifil neu briodas mewn mangreoedd yng Nghymru neu Loegr, rhaid iddynt gael eu cymeradwyo.

Meini prawf cymhwysedd

Rhaid eich bod yn berchennog neu’n un o’r ymddiriedolwyr ar y fangre er mwyn gwneud cais am ganiatâd i gynnal seremonïau partneriaeth sifil neu briodasau.

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig (gan gynnwys trwy fodd electronig) a chynnwys:

  • enw a chyfeiriad yr ymgeisydd
  • unrhyw wybodaeth arall sy’n ofynnol gan yr awdurdod lleol
  • cynllun o’r fangre sy’n nodi’n glir yr ystafell neu’r ystafelloedd lle cynhelir y gweithgareddau

Amodau’r drwydded

Amodau’r Drwydded – Cymeradwyo Mangre ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil (PDF 119kb)

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o’r ffioedd trwyddedau

Sut i wneud cais

Yn awr gallwch wneud cais ar lein.

Gwneud cais am gymeradwyo mangre fel lleoliad ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil

Dweud wrthym am newid i’ch amgylchiadau presennol

Cydsyniad mud

Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 2 fis gallwch weithredu fel pe bai’ch cais wedi cael ei gymeradwyo. Mae’r cyfnod yn dechrau pan ddaw’r holl ddogfennau i law a phan gaiff y ffi berthnasol ei thalu.

Cysylltwch â ni