Trwydded maes pebyll

Os ydych yn caniatáu i’ch tir gael ei ddefnyddio fel maes pebyll gan y cyhoedd am fwy na 42 diwrnod yn olynol - neu 60 diwrnod y flwyddyn – mae arnoch angen trwydded oddi wrth eich awdurdod lleol.

Sut i wneud cais

Yn awr gallwch wneud cais ar lein.

Gwneud cais i redeg maes carafanau neu faes pebyll

Cais i newid trwydded maes pebyll

Cydsyniad mud

Mae er budd y cyhoedd inni brosesu’ch cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 56 diwrnod, dylech gysylltu â ni. 

Cysylltwch â ni