Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

  • atal trosedd ac anhrefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000.

Fish Kitchen 1854

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
2 Upper High Street, Bargoed, CF81 8QY

Math o Gais
Trwydded Safle Newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Gwerthiant alcohol ymlaen ac oddi ar, dydd Llun i ddydd Sul 11:00am – 9:30pm

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
5 Hydref 2023

 

Sunset Lodge Weddings Limited

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Sunset Lodge Weddings Limited Sunset Lodge Fferm Ty Cae Brith, Mountain Road, Mynyddislwyn. NP11 7BB

Math o Gais
Trwydded eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Gwerthu drwy fanwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi ar y safle rhwng 12:00-23:00 o ddydd Sul i ddydd Iau a rhwng 12:00-00:00 o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn. Gwyl San Steffan a Nos Galan 12:00 i 02:00 Dydd Sul cyn dydd Llun Gwyl y Banc 12:00 i 00:00 ar y safle ac oddi ar y safle ar gyfer y Gyfrinfa a'r Babell Fawr. Darparu lluniaeth gyda'r hwyr ddydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 23:00-00:00. Gwyl San Steffan a Nos Galan 23:00 i 02:00 Dydd Sul cyn dydd Llun Gwyl y Banc 23:00 i 00:00 Darparu cerddoriaeth wedi'i recordio yn y Babell Fawr a'r man allanol ar ddydd Sadwrn 12:00 i 23:30. Darparu cerddoriaeth wedi'i recordio yn y Gyfrinfa Nos Galan tan 01:00 Dydd Sul cyn dydd Llun Gwyl y Banc tan 23:45. Gweithgareddau trwyddedu i ddigwydd yn y Babell Fawr a'r man awyr agored rhwng 1 Mai a 30 Medi yn unig.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
4 Medi 2023

 

Cysylltwch â ni