Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

  • atal trosedd ac anhrefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000.

Subathees Ganachandran

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
35 White Street Caerffili CF83 1HB

Math o Gais
Trwydded Eiddo

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Gwerthu alcohol o ddydd Llun i ddydd Sul yn gynhwysol 06.00 – 23.00

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
10 Ebrill 2023

 

Menter laith Sir Caerffili

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Meysydd Chwarae Owain Glyndwr, Crescent Road, Caerffili CF83 1AB

Math o Gais
Trwydded eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Gwerthu drwy fanwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi ar y safle rhwng 11:00 a 19:30, cerddoriaeth fyw ac wedi'i recordio, dramâu a dawns rhwng 11:00 a 20:00.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
6 Ebrill 2023

 

Cysylltwch â ni