FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ffurflenni a chanllawiau trwydded mangre

Mae ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd y Ddeddf Trwyddedu ar gael i’w lawrlwytho isod.

Rhaid cyflwyno’r ffurflenni drwy’r post neu’n bersonol i’r Awdurdod Trwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG.

Mae Deddf Trwyddedu 2003 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i gopïau o rai ceisiadau gael eu hanfon at restr o Awdurdodau Cyfrifol. Mae’r awdurdodau cyfrifol hyn yn cynnwys yr heddlu, yr awdurdod cynllunio, yr awdurdod tân a safonau masnach. 

Digwyddiadau dros dro

Mae ffurflenni a chanllawiau ynghylch digwyddiadau dros dro ar gael yn yr  adran cynllunio digwyddiad.

Cais newydd

Ffurflen gais am roi trwydded mangre newydd (PDF 180kb)

Goruchwyliwr Mangre Dynodedig – ffurflen cydsynio i’r enwebu (PDF 95kb)

Canllawiau i ymgeiswyr – rhoi trwydded mangre newydd (PDF 143kb)

Templed hysbysiad ar gyfer ceisiadau newydd (PDF 26kb)

Cais i amrywio

Ffurflen gais i amrywio trwydded mangre (PDF 178kb)

Canllawiau i ymgeiswyr – amrywio trwydded mangre (PDF 143kb)

Templed hysbysiad ar gyfer ceisiadau i amrywio (PDF 107kb)

Mân amrywiad

Ffurflen gais i amrywio trwydded mangre (PDF 129kb)

Canllawiau i ymgeiswyr – amrywio trwydded mangre (PDF 104kb)

Templed hysbysiad ar gyfer ceisiadau i amrywio (PDF 14kb)

Datganiad dros dro

Ffurflen gais datganiad dros dro trwydded mangre (PDF 180kb)

Trosglwyddo

Ffurflen gais i drosglwyddo trwydded mangre (PDF 121kb)

Ffurflen gydsyniad deiliad y drwydded i drosglwyddo (PDF 91kb)

Canllawiau i ymgeiswyr - trosglwyddo (PDF 143kb)

Amrywio goruchwyliwr mangre dynodedig 

Ffurflen gais trwydded mangre amrywio goruchwyliwr mangre dynodedig (PDF 106kb)

Goruchwyliwr mangre dynodedig – ffurflen cydsynio i’r enwebu (PDF 95kb)

Goruchwyliwr mangre dynodedig – canllawiau (PDF 95kb)

Adolygu

Ffurflen gais i adolygu trwydded mangre (PDF 119kb)

Nodiadau cyfarwyddyd adolygu trwydded mangre (PDF 96kb)

Cysylltwch â ni