Trwydded Casglu ar y Stryd

I gasglu arian neu werthu erthyglau er budd dibenion elusennol neu ddibenion eraill yng Nghymru neu Loegr, mae angen trwydded casglu ar y  stryd arnoch o'ch cyngor lleol.

Crynodeb Rheoliad

Crynodeb o'r rheoliad sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Amodau trwydded

Amodau Trwydded – Casgliadau ar y Stryd (PDF 102kb)

Datganiad Casgliad ar y Stryd (PDF 94kb)

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein.

Cais am drwydded casglu ar y stryd 

Gofynnwch am ymweliadau arall ar gyfer casglu ar y stryd 

Os ydych yn dymuno gwneud cais mewn person neu drwy’r post, mae’r pecyn cais ar gael i’w lawrlwytho isod:

Mae pecyn cais ar gyfer trwydded casglu ar y stryd (PDF 103kb)

Dylai ffurflenni wedi eu cwblhau cael eu darparu/postio i’r Awdurdod Trwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG. 

Caniatâd dealledig

Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn 14 diwrnod, gallech gymryd bod eich cais wedi cael ei gwireddu. Mae'r cyfnod cychwyn yn rhedeg o dderbyn yr holl ddogfennau a thaliad o'r ffi berthnasol.

Cysylltwch â ni