Tir, eiddo a chyfleusterau 

Cysylltu â ni

Yma fe welwch fanylion eiddo, safleoedd a thir sydd ar gael i'w gwerthu a'u gosod boed hynny ar gyfer datblygiad preswyl, safleoedd ac unedau masnachol neu ddiwydiannol, safleoedd ac unedau manwerthu, lleiniau garej, neu dir pori.

Unedau diwydiannol

Adeiladau swyddfa 

Eiddo Masnachol

Manwerthu

Tir - cyfle datblygu

Tir - pori

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd gennym swm bychan o dir sydd ar gael ar gyfer pori. Rhywfaint o'r tir hwn yn cael ei ddal ar gyfer defnydd neu ddatblygiad yn y dyfodol a dim ond ar gael am gyfnod byr.

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Cysylltwch â ni