Senghenydd Tir Y Tu Ôl I Deras Alexandra

Ardal: 0.40 hectar fwy neu lai

Pris awgrymedig: Gwahoddir cynigion yn ysgrifenedig - Wedi ei werthu yn amodol ar gytundeb

Nodiadau: Mae'r safle hwn, sef hen safle uchaf Ysgol Ifor Bach, wedi'i glirio. Mae'n sefyll ym mhen gogleddol y pentref, y tu ôl i Alexandra Terrace.

Lleoliad: Mae'r safle ar gyrion gogleddol pentref Senghenydd, tua 3 milltir i'r gogledd-orllewin o Gaerffili

Gwasanaethau: Rhydd-ddeiliadaeth

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael