FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Tir gyferbyn â 2 Coed Main, Parc Porset

Tir gyferbyn â 2 Coed Main, Parc Porset

Arwynebedd: 217m2

Pris gofyn: Wedi ei werthu yn amodol ar gytundeb

Nodiadau: Mae’r Safle yn cynnig potensial ar gyfer datblygiad preswyl yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio

Crynodeb: 217m2 o dir ar gael ar gyfer datblygiad posib. 

Lleoliad: Caerffili

Daliadaeth: Rhyddfraint

Gwasanaethau: Prynwr i gynnal archwiliadau ei hunain

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael