Tir gyferbyn â 2 Coed Main, Parc Porset

Arwynebedd: 217m2

Pris gofyn: Wedi ei werthu yn amodol ar gytundeb

Nodiadau: Mae’r Safle yn cynnig potensial ar gyfer datblygiad preswyl yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio

Crynodeb: 217m2 o dir ar gael ar gyfer datblygiad posib. 

Lleoliad: Caerffili

Daliadaeth: Rhyddfraint

Gwasanaethau: Prynwr i gynnal archwiliadau ei hunain

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael