Yr Hen Doiledau Cyhoeddus, Y Stryd Fawr, Trelyn 


Arwynebedd: Mae gan yr eiddo arwynebedd mewnol gros o 21.6m² 

Pris awgrymedig: Mynegiannau o ddiddordeb i'w gwneud yn ysgrifenedig ar gyfer rhentu'r eiddo.

Nodiadau; Gall yr eiddo fod yn addas ar gyfer nifer o ddefnyddiau, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

os oes gennych ddiddordeb, lawrlwythwch ffurflenni mynegiadau o ddiddordeb yma.

 

Lleoliad: Mae'r eiddo'n sefyll yn y Stryd Fawr, Trelyn, i'r de o'r gyffordd â Gwent Court NP12 3UE

Daliadaeth: Lesddeiliadaeth

Gwasanaethau: Dylai prynwyr bosib gwneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch argaeledd a chynhwysedd gwasanaethau o'r fath.

Ymholiadau

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael