Gwastraff masnachol - contractau

Mae gan bob safle masnachol ddyletswydd gofal i reoli a gwaredu eu gwastraff nhw.

Gall methu â chydymffurfio arwain at gamau cyfreithiol gyda'r cosbau mwyaf canlynol:

 • Yn Llys yr Ynadon – dirwy nid yn fwy na £5,000 ar gyfer pob trosedd.
 • Yn Llys y Goron – dirwy ddiderfyn.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £300 ar gyfer pob trosedd.
Gwnewch gais nawr
 
Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio yn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome, neu Safari.

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

 • Gwnewch gais ar-lein a dewis y biniau a'r math o wastraff y mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw. 
 • Mae pob casgliad yn wythnosol, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Mae'r gwasanaeth casglu rhwng 5.30am a 1.30pm. Gwnewch yn siŵr bod eich bin/biniau ar gael i'w casglu.
 • Bydd biniau ailgylchu halogedig yn cael eu gadael a bydd tâl i'r busnes.
 • Bydd aelod o'r tîm gwastraff yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod i drafod eich gofynion chi.
 • Bydd gofyn i chi lofnodi cytundeb 12 mis i ddechrau.
 • Os byddwch chi'n canslo o fewn y 12 mis cyntaf, byddwch chi'n gyfrifol am dalu'r balans llawn.
 • Mae anfonebau'n cael eu hanfon ddwywaith y flwyddyn ar gyfer gwastraff cyffredinol (mis Ebrill a mis Hydref).
 • Mae anfonebau'n cael eu hanfon unwaith y flwyddyn ar gyfer ein gwasanaethau gwastraff bwyd ac ailgylchu (mis Ebrill).
 • Gallwch chi wneud taliadau misol trwy ddebyd uniongyrchol ar gais.
 • Mae ffi flynyddol o £20 am y Ddyletswydd Gofal.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Ailgylchu@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 866533.

Terfynu contract gwastraff masnachol

I derfynu contract gwastraff masnachol, mae’n rhaid i chi:

 • fod wedi defnyddio'r gwasanaeth am o leiaf 12 mis
 • rhoi o leiaf 1 mis o rybudd.
Terfynu Nawr
 

Fel arall, gallwch chi e-bostio Ailgylchu@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 866533.

Cysylltwch â ni

Rhowch eich adborth o ran y wefan hon.