Contractau newydd

Mae gan bob eiddo masnachol 'ddyletswydd gofal' o dan adran 33 a 34 o Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990 i sicrhau fod gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu yn cael ei gadw mewn modd diogel ac mae ond yn cael ei drosglwyddo i berson neu bersonau sydd â hawl cyfreithiol i’w gludo neu ei waredu.

Gallu methu a chydymffurfio yn arwain at weithrediad cyfreithiol yn cael ei gymryd a dyma’r gosb fwyaf:

  • Yn Llys yr Ynadon: - dirwy ddim yn fwy na £5,000 ar gyfer pob trosedd o fethu a chydymffurfio gyda’r uchod.
  • Yn Llys y Goron - dirwy ddiderfyn.
  • £300 Hysbysiad Cost Benodol ar gyfer pob trosedd o fethu a chydymffurfio gyda’r uchod. 

Ailgylchu

Mae gan bob busnes ddyletswydd i sicrhau fod gwastraff ailgylchu (papur, cerdyn, plastig, tuniau/caniau a gwydr) yn cael ei ailgylchu lle bynnag fod hynny’n bosib.  Rydym yn cynnig gwasanaeth ailgylchu cystadleuol a dibynadwy i holl fusnesau. Mae contractau ailgylchu yn cael eu darparu ar hanner cost casgliadau sbwriel. 

Maint y Bin

Tâl misol

Cost Flynyddol

Tâl Amnewid 

140

£11.83

£14.04

£40.44

240

£17.59

£14.04

£40.44

660

£41.04

£44

£199.80

Cadis Gwastraff Bwyd

I wneud cais am gontract, llenwch y ffurflen isod.

Ar gyfer busnesau sy'n cynhyrchu gwastraff bwyd, rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd dibynadwy a chystadleuol.

Mae contractau casglu gwastraff bwyd ar gael ar gyfer y meintiau cynhwysydd canlynol:

Cadis Gwastraff Bwyd Allanol 

Tâl misol

Cost Flynyddol

1 - 5 (23 litr)

£8.80

£14.04

6 - 10 (23 litr)

£17.60

£14.04

Ysbwriel

Os hoffech drefnu i ni gasglu eich gwastraff masnach, mae contractau ar gael ar gyfer y meintiau cynhwysydd canlynol:

Maint y Bin

Tâl misol

Cost Flynyddol

Tâl Amnewid 

140

£23.66

£14.04

£42.06

240

£35.19

£14.04

£42.06

360

£49.42

£21

£73.13

660

£82.08

£44

£207.79

1100

£125.30

£64

£263.76

Siopau Elusen

Ailgylchu

Maint y Bin

Tâl misol

Blaendal

Tâl Amnewid 

140

£5.92

£14.04

£42.06

240

£7.60

£14.04

£42.06

Taliadau gwastraff bwyd ar gyfer siopau elusen

Cadis Gwastraff Bwyd Allanol 

Tâl misol

Blaendal

1 to 5

£3.80

£14.04

6 to 10

£7.60

£14.04

Costau biniau gwastraff ar gyfer siopau elusen

Maint y Bin

Tâl misol

Cost Flynyddol

Tâl Amnewid 

140

£11.83

£14.04

£42.06

240

£15.19

£14.04

£42.06

360

£17.81

£21

£73.13

660

£22.09

£44

£207.79

1100

£25.41

£64

£263.76

Gwnewch gais am gontract

I wneud cais am gontract, llenwch y ffurflen isod.

Unwaith y bydd eich contract chi wedi'i lofnodi a blaendal wedi'i wneud, byddwn ni'n trefnu i'ch bin/biniau chi gael eu danfon, a bydd anfoneb yn cael ei hanfon atoch chi.

Mae anfonebau yn cael eu cyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ar gyfer ein gwasanaeth sbwriel ni (Ebrill a Hydref) ac unwaith y flwyddyn ar gyfer ein gwasanaethau gwastraff bwyd ac ailgylchu ni (Ebrill). Fel arall, gallwch chi wneud taliadau misol drwy ddebyd uniongyrchol.

Gwnewch gais am gontract gwastraff masnachol >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili. Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau. Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Fel arall, gallwch gysylltu â Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.