Rhyddhad ardrethi trosiannol

Ar gyfer eiddo cymwys, dim ond yn achos rhwymedigaeth ardreth annomestig sy'n dod o fewn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2025 y bydd rhyddhad ardrethi trosiannol yn berthnasol.

Canllawiau ar y cynllun Rhyddhad Adrethi Trosiannol bellach wedi’i gyhoeddi yn gwefan Busnes Cymru.

Sut i wneud cais

Os ydych yn gymwys, mae rhyddhad ardrethi trosiannol yn cael ei osod yn awtomatig at eich bil felly nid oes angen i chi wneud cais amdano.