Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2021/22

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r manylion am gynllun rhyddhad ardrethi y bydd eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch yn elwa ohono drwy'r rhyddhad ardrethi busnes ychwanegol sydd i'w ddarparu. Am fanylion pellach, darllenwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2021-22.

Cyhoeddwyd biliau diwygiedig ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22 yn cael eu cyhoeddi gan Dîm Cyfradd Busnes y Cyngor ar gyfer trethdalwyr cymwys sy'n meddiannu eiddo yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at y Tîm Ardrethi Busnes TrethiAnnomestig@caerffili.gov.uk.

Oherwydd y sefyllfa bresennol, gofynnwn i bob trethdalwr ohebu â ni drwy e-bost oherwydd fe all fod cyfnod pan na fyddwn ni'n gallu ateb galwadau ffôn na derbyn gohebiaeth ysgrifenedig.

Pwysig: Dylai trethdalwyr gysylltu â ni'n uniongyrchol ynglŷn â'r rhyddhad cyfradd uchod; nid fydd angen i chi ddefnyddio asiantwyr ardrethu i weithredu ar eich rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid a chymorth o ganlyniad i COVID-19, ewch i wefan Busnes Cymru.