Caledan Ltd

Astudiaeth Achos Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Busnes Caerffili: Caledan Ltd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru i roi cyfle i fusnesau gweithgynhyrchu lleol sydd â mwy na 10 o weithwyr, gael mynediad at Raglen Gwella Cynhyrchedd Busnes y Cymoedd Technoleg. Mae'r rhaglen yn cynnwys diagnostig am ddim o'ch cwmni gyda chymorth cynhwysfawr. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys cymorth gweithredu gweithredol, datblygu sgiliau, ymchwil a datblygu, allforio, a chymorth grant ar gyfer gwariant cyfalaf.

Mae Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Busnes y Cymoedd Technoleg yn annog busnesau bach a chanolig:

  • I baratoi eu busnes ar gyfer y dyfodol trwy ddod yn fwy effeithlon
  • Cyflwyno technolegau newydd
  • Amrywio eu seiliau cwsmeriaid
  • Datblygu cynnyrch newydd

Cafodd Tîm Cymorth Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyfle i drafod sut mae Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Busnes Caerffili wedi bod o fudd i un o'i gwmnïau gweithgynhyrchu lleol...

Caledan Ltd

Crëwyd Caledan Ltd i ddarparu ‘datrysiad adeiladu cyfan’ o ddylunio, cynhyrchu a saernïo hyd at gyflenwi a gosod trwy eu rhwydwaith cymeradwy o osodwyr.

 Esboniodd Chris Morton, Rheolwr Gyfarwyddwr Caledan Ltd “Rydyn ni'n cynhyrchu dur ysgafn mewn paneli ffrâm parod ac adrannau llinellol dur ysgafn sydd wedi'u pacio'n wastad ac yn barod i'w gosod. Mae'r ddau gynnyrch i'w defnyddio yn y diwydiant adeiladu. Caiff y cynhyrchion eu defnyddio mewn adeiladau masnachol ac adeiladau domestig, fel mewnlenwad i fframiau strwythurol sylfaenol, neu fel systemau annibynnol llawn - Gellir disgrifio'r systemau a elwir yn gyffredin yn y fasnach fel SFS (Systemau Fframio Dur) fel dulliau adeiladu modern.”

Cyrchodd Mr Morton Raglen  Gwella Cynhyrchedd Busnes y Cymoedd Technoleg i gael y cymorth diagnostig am ddim a chymorth grant ar gyfer gwariant cyfalaf, sydd wedi helpu i ariannu offer hanfodol i ddarparu effeithlonrwydd a llinellau cynnyrch newydd i'r busnes.

“Mae Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Busnes y Cymoedd Technoleg wedi bod yn eithaf sylweddol, gan ei bod wedi darparu buddsoddiad yn y busnes. Ni fyddai’r llinell rolio newydd, byrddau saernïo a phaneli newydd wedi bod yn bosibl heb y buddsoddiad hwnnw.”

 Parhaodd Mr Morton “O ran cymorth, ie, roedd yn dda iawn, cawsom ni ddiagnostig gydag ymgynghorydd profiadol a luniodd adroddiad, gydag ymchwil manwl, ac roedd pob un ohonyn nhw'n ddefnyddiol iawn. Byddwn yn argymell yn fawr y pecyn cyflawn i unrhyw un. Roedd y cymorth a gawsom ni yn fuddiol o ran darparu effeithlonrwydd yn y busnes ac i sybsideiddio'r buddsoddiad yn y technolegau angenrheidiol i gyflawni hyn.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyrchu rhagor o wybodaeth am Raglen Gwella Cynhyrchedd Busnes y Cymoedd Technoleg, cysylltwch â ni ar busnes@caerffili.gov.uk.

Byddwch yn ymwybodol, rhaid i ymgeiswyr fod yn gwmni gweithgynhyrchu yng Nghymru gyda mwy na 10 o weithwyr.