Siopa yn Ystrad Mynach

‘Y pentref’ yw’r enw lleol ar Ystrad Mynach. Un o’i nodweddion pennaf yw’r ymdeimlad o le sy’n cael ei greu gan gynllun y strydoedd.

Mae gan y dref amrywiaeth o siopau annibynnol bach, ynghyd â gwasanaethau da gan gynnwys banciau, siopau trin gwallt, llyfrgell, fferyllfa, eglwysi a Swyddfa'r Post. Ar gyrion y dref, gyda chysylltiadau da i gerddwyr, mae archfarchnadoedd Lidl a Tesco.

Sut i gyrraedd yno

Mae’n hawdd cyrraedd canol tref Ystrad Mynach ar fws, trên neu mewn car. Cymerwch gip ar yr adran trafnidiaeth a pharcio lle mae gwybodaeth am weithredwyr bws, trên a thacsi, ynghyd â chostau ac amserlenni a lleoliad meysydd parcio Ystrad Mynach.

Ystrad Mynach logo

Cysylltwch â ni