Siopa yng Nghaerffili

Dewch i fwynhau profiad siopa gwahanol yng Nghanol Tref Caerffili. Mae’n gartref i Gaws Caerffili, sy’n fyd-enwog, ac yn gorwedd ger Castell urddasol a chefn gwlad Cymreig prydferth.

Ceir dwy ardal siopa sy’n cynnig profiadau siopa gwahanol. Mae Canolfan Siopa Cwr y Castell yn gartref i amrywiaeth o siopau, gan gynnwys: Morrisons, Argos, WH Smith, Boots, Poundland, Bon Marche a Costa Coffee. Ar Ffordd Caerdydd ceir amrywiaeth o siopau bach annibynnol, ochr yn ochr â rhai siopau mwy o faint, gan gynnwys: Peacocks, Superdrug, Tesco ac Iceland.

Gallwch gael manylion am atyniadau amrywiol yr ardal ac ymlacio gyda choffi yng Nghanolfan Groeso Caerffili sydd yng nghanol y dref.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau

Mwynhewch y cynnyrch ffres a’r crefftau yn y Farchnad Ffermwyr ar ail ddydd Sadwrn y mis. Mae ffermwyr a chynhyrchwyr yn ymuno â’i gilydd yn y Ganolfan Gymunedol i gyflwyno gwledd sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.

Yng nghysgodion un o gestyll mwyaf Ewrop, daw tref Caerffili’n fyw pan heidia 80,000 o bobl o bob oedran i Ŵyl y Caws Mawr, dathliad o adloniant stryd, arddangosiadau hanes byw, cerddoriaeth, dawns, ffair draddodiadol, dawnsio gwerin, ffair grefftau, bwyta tân, clerwyr, trwbadwriaid a llawer mwy.

Dros y Nadolig cynhelir Gorymdaith Afon y Goleuni pan fydd cannoedd o lusernau yn llifo drwy Ganol y Dref i'r castell i dwrw drymio samba, gan gloi gyda thân gwyllt gwych. Cynhelir Marchnad Nadolig Ganoloesol yn y dref ar ddechrau Rhagfyr.

Sut i gyrraedd yno

Mae’n hawdd cyrraedd canol tref Caerffili ar fws, trên neu mewn car. Cymerwch gip ar yr adran trafnidiaeth a pharcio lle mae gwybodaeth am weithredwyr bws, trên a thacsi, ynghyd â chostau ac amserlenni a lleoliad meysydd parcio Caerffili.

Relaxing retail therapy

 

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Castell Caerffili

Ar y we yn gyffredinol

Caerphilly Town Council | Visit Caerphilly