Treftadaeth Cwm Aber 

Cafodd Grŵp Treftadaeth Cwm Aber ei sefydlu sawl blwyddyn yn ôl gan bwyllgor o wirfoddolwyr lleol, a oedd yn awyddus i ddiogelu treftadaeth gyfoethog y cymunedau o fewn Cwm Aber.

Mae’r pwyllgor wedi sefydlu amgueddfa treftadaeth a leolir o fewn Canolfan Gymunedol Senghenydd.

Mae’r amgueddfa wedi ei neilltuo gan fwyaf er mwyn coffau'r ffrwydradau hyn a hefyd mae’n nodi hanes ehangach y cwm, gan gynnwys Pwll Glo Windsor, cyflwyniadau chwaraeon trigolion lleol, yr hen siopau ac adeiladau, atgofion o ddigwyddiadau cymunedol a rhan y gymuned yn y Rhyfeloedd Byd.

Yn Hydref 2013 gwelwyd agoriad y Cofeb Genedlaethol Glowyr Cymru newydd a Gardd Goffa Pwll Glo Byd-eang yn Senghenydd. Cafodd y cerflun canolog efydd o’r enw ‘The Rescue’ ei ddylunio a’i wneud gan y cerflunydd Les Johnson.

Mae teils enwau seramig ar gyfer y Wal Goffa yn cynnwys enwau’r glowyr a gafodd eu lladd yn nhrychineb 1913.

Cysylltwch â ni

Ar y we yn gyffredinol

Treftadaeth Cwm Aber