Yana and the Yeti

Date : 18 Chwefror 2020 2:00p.m.

Venue : Blackwood Miners' Institute

Yana and the Yeti
Yana and the Yeti

Dydd Mawrth 18 Chwefror, 2pm and 4pm

Cyd-gynhyrchydd: Nordland Visual Theatre.

Ysgrifennwyd gan Pickled Image a Hattie Naylor.

Dychmygwch fod ymhell o'ch cartref, ar eich pen eich hun, yn cyrraedd pentref anghysbell dan orchudd eira yng nghanol coedwig drwchus llawn synnau od. Dyma sut y mae stori Yana yn cychwyn.

Dydy hi ddim yn deall gair mae unrhyw un yn ei ddweud ac mae plant eraill yn ei phryfocio â straeon am angenfilod chwedlonol o'r mynyddoedd. Ac wedyn mae pethau’n troi’n annifyr iawn....

Stori dywyll, ddoniol ac ingol o olwg benderfynol plentyn bach o gael pobl i'w deall, a'i darganfyddiad y gall ffrindiau ymddangos ar sawl ffurf annisgwyl.

Oed 5+

Hyd y sioe: 60 minutes

Prisau £6.75 (Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn)

Archebwch ar lein


Please let us know