Etholiad Cyffredinol 2019

Y dyddiad ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf yw 12 Rhagfyr 2019.

Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei wneud gan ddwy etholaeth seneddol ‘llawn’, Caerffili ac Islwyn gyda’r rhan ogleddol o’r fwrdeistref sirol (cwm Rhymni uchaf) yn ffurfio rhan o etholaeth Merthyr a Rhymni.

Etholaeth Islwyn

Etholaeth Caerffili

Ydych chi wedi'ch cofrestru i bleidleisio?

I bleidleisio mewn unrhyw etholiad rhaid eich bod chi wedi cofrestru i bleidleisio. Hawdd a chyflym yw'r broses cofrestru, ac mae am ddim. Y cyfan sydd ei angen yw'ch rhif yswiriant gwladol. Cliciwch yma i gofrestru i bleidleisio.

Gweithgaredd

Dyddiad cau

Cofrestru i bleidleisio (os nad ydych eisoes wedi'ch cofrestru)

26 Tachwedd 2019

Ceisiadau pleidleisio drwy'r post

26 Tachwedd 2019

Ceisiadau pleidleisio drwy ddirprwy

4 Rhagfyr 2019

Cysylltwch â ni