Rail linc

rail linc 901 yw’r gwasanaeth penodedig, cyflym a chyfleus sy’n cysylltu gorsaf Ystrad Mynach â Choed Duon, Pontllan-fraith a Maes-y-cwmwr.

Mae’r amserlen wedi’i llunio i gwrdd â’r trên fel y bod y mwyafrif o’r teithiau rhwng Coed Duon a Chaerdydd yn para am lai nag awr.

Neidiwch ar y bws, prynwch eich tocyn oddi wrth y gyrrwr rail linc a’i ddefnyddio ar y trên. Neu, os ydych chi’n cychwyn eich taith ar y trên, gofynnwch am rail linc Coed Duon.

Amserlen Rail linc

Prisoedd

Os ydych chi’n cychwyn eich taith ar rail linc – prynwch eich tocyn oddi wrth y gyrrwr.

Os ydych chi’n cychwyn eich taith ar y trên – gofynnwch am rail linc y Coed Duon wrth brynu eich tocyn yn yr orsaf neu oddi wrth y casglwr tocynnau ar y trên.

Tocyn Dychwelyd ar Unrhyw Adeg rhwng unrhyw orsaf rail linc a Chaerdydd:

  • Oedolyn £7.50 (£7.60 o 1af Ionawr 2015)
  • Plentyn £3.75 (£3.80 o 1af Ionawr 2015)
  • Henoed £3.75 (deiliaid Cerdyn Rheilffordd Llwybrau Lleol Caerdydd a’r Cymoedd) (£3.80 o 1af Ionawr 2015)
  • Cerdyn Rheilffordd £4.95 (os oes gennych chi Gerdyn Rheilffordd Cenedlaethol i Bobl Hŷn, Person Anabl neu 16 i 25 oed) (£5 o 1af Ionawr 2015)

Mae modd arbed mwy o arian trwy brynu tocynnau wythnosol, misol a blynyddol.

  • Wythnosol i Oedolyn £25.40 (£25.90 o 1af Ionawr 2015)
  • Adult monthly £97.60

Am fanylion pellach gofynnwch i’r aelodau staff yn y gorsafoedd, ffoniwch 0345 60 40 500 neu ewch i  www.trctrenau.cymru.

Ariennir rail linc 901 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a chaiff ei weithredu gan N.A.T. Group.

Cysylltwch â ni