Llyfrau hunangymorth gyda Phresgripsiwn Llyfrau Cymru

Darllen er meddwl a chorff iach - mae Presgripsiwn Llyfrau Cymru yn gynllun cenedlaethol sy’n galluogi meddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol i nodi presgripsiwn o lyfrau hunangymorth a ddewiswyd gan arbenigwyr proffesiynol -[if gte mso 9]>Llyfrau hunangymorth gyda Phresgripsiwn Llyfrau Cymru. 

Book Prescription Wales Information Leaflet  (PDF)

Mae llyfrau ar gael ym mhob llyfrgell, a gellir eu benthyg am ddim. 

Nid oes angen i chi ymuno â’r llyfrgell er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, ond os oes cerdyn llyfrgell gennych, gallwch gasglu a chofrestru'r llyfr ar un o'n peiriannau hunanwasanaeth.

Dadlwythwch y rhestr llyfrau diweddaraf (PDF)

Cysylltwch â ni