Llyfrgell Deri

Cyfeiriad

Stryd Bailey, Deri. CF81 9HT

Ffôn

01443 875549

Ebost

libderi@caerffili.gov.uk

Facebook

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm (closed on bank holidays)
 • Dydd Mawrth: Closed
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: Closed
 • Dydd Gwener: Closed
 • Dydd Sadwrn: Closed

Llwybrau bws

Llwybr 1. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Mynediad WiFi
 • Llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID

Cyfleusterau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell