Llyfrgell Bedwas

Cyfeiriad

Heol Casnewydd, Bedwas. CF83 8BJ

Ffôn

029 2085 2542

Ebost

libbedw@caerffili.gov.uk

Facebook

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm (closed on bank holidays)
 • Dydd Mawrth: 2pm - 6pm
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: Closed
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 1pm

Llwybrau bws

Routes 50, H stop nearby

Route A is short walk from Bedwas Primary School

Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Llungopïwr du a gwyn
 • Sganiwr
 • Parcio am ddim
 • Toiledau
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs
 • Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell