Gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’r tŷ

Os ydych yn gaeth i’r tŷ neu’n anabl, rydym yn cynnig gwasanaeth i anfon adnoddau llyfrgell yn syth i’ch cartref.

Os ydych o’r farn eich bod yn gymwys, neu os byddai’r gwasanaeth hwn o fudd i aelod o’ch teulu, gallwch wneud cais ar-lein am ymweliad.

Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion a’ch cymhwysedd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn cysylltwch â Phencadlys y Llyfrgelloedd.

Gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’r tŷ>

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Cysylltwch â ni