Ffurflen gais am swydd – Fersiwn Gymraeg

Gyda'r rhan fwyaf o borwyr gwe, gallwch agor y ddolen, cwblhau ac.

Os ydych chi'n defnyddio Google Chrome bydd angen i chi agor y ddolen, lawrlwytho'r ffurflen, yna ei chwblhau a’i harbed.

Rhaid cyflwyno’r ffurflenni a gwblhawyd erbyn y dyddiad a’r amser cau i  recruitment@caerffili.gov.uk.

Mae manylion llawn ein swyddi gwag ar gael ar https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html.

Cysylltwch â ni