Swyddi gwag

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am ein bwletin swyddi wythnosol. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Cewch yma wybodaeth am ein swyddi gwag diweddaraf gan gynnwys disgrifiadau swydd a manylebau person.

Gallwch gwblhau eich cais ar-lein a chyflwyno eich ffurflen yn uniongyrchol i ni unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos heb orfod codi'r ffôn na mynd i'r blwch postio.

Pan fyddwch wedi cofrestru gyda ni bydd y system yn cadw eich manylion unwaith felly ni fydd angen i chi ail-roi eich manylion personol fel cyfeiriad, cymwysterau, hanes gwaith os ydych am ymgeisio am fwy nag un swydd.

Yr unig adran y bydd yn rhaid i chi ei chwblhau bob tro fydd yr adran 'pam chi?', oni bai bod angen i chi ddiweddaru unrhyw adran am eich bod wedi, er enghraifft, symud tŷ neu ennill cymhwyster arall.

Ymgeiswyr newydd

Cyn ymgeisio am swyddi ar-lein, bydd angen i chi gofrestru drwy roi cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Rhaid i'ch enw defnyddiwr fod o leiaf pum nod o hyd. Rhaid i'ch cyfrinair fod o leiaf chwe nod o hyd. 

Nodwch, byddwn yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost y byddwch yn ei roi i gysylltu â chi yn ystod y broses recriwtio.

Cysylltwch â ni