Y cynllun gwarantu bond

Ydych chi’n ddigartref neu’n debygol o fod yn ddigartref a gyda hawl i fuddion?
Oes gennych chi gysylltiad lleol i ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili?
Os felly, efallai gallwn ni eich helpu i rentu yn breifat gyda gwarantu bond.

Gwnewch apwyntiad

Dydd Mawrth 9am i 4pm.
Canolfan Cyngor Tai Gilfach, Tŷ Gilfach, Stryd William, Gilfach. CF81 8ND. Cysylltwch â 01443 873552 i drefnu apwyntiad.


Dydd Mercher, 10am i 4pm
Canolfan Byd Gwaith Caerffili, Stryd y Castell, Caerffili, CF83 1U.


Dydd Iau, 10am i 2pm
Swyddfeydd Reach, Tŷ Libanus, 260 – 262, Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AN
I drefnu apwyntiad yng Nghaerffili neu dref Coed Duon cysylltwch â ni:-

  • 07791 791821 (Kevin – Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am – 4pm)

  • 07837 033506 (Gail – Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am – 4pm)