Rhentu garej gan y Cyngor

Rydym yn berchen ar 1,200 o garejys ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Isod ceir rhestr o’r garejys sydd ar gael i’w rhentu ar hyn o bryd. Nid oes rhaid i chi fod yn denant y Cyngor i rentu garej. Os ydych am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch swyddfa dai leol.

Dylid dychwelyd ffurflenni ar ôl eu llenwi i’ch swyddfa dai leol.

Mwyaf poblogaidd