Plant Ewch yn Wyrdd

Nod y wefan hon yw addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd yr amgylchedd a’r effaith y gall pawb ohonom ei chael ar ddyfodol ein plant os byddwn ni’n Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.

Bydd Rhodri'n eich helpu i ddysgu sut y gallwch gadw’r blaned yn wyrdd ac yn iach. Cofiwch fod y rhan fwyaf o’r pethau a daflwn yn gallu cael ei arbed, ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu i helpu’r amgylchedd. Drwy drafod y tri pheth hyn, rydych yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Ewch i wefan Plant Ewch yn Wyrdd

Cysylltwch â ni