Safle Amwynder Dinesig Trehir

 • Safle Amwynder Dinesig Trehir


  Ar gau ar hyn o bryd

  Diweddariad diwethaf : 03/06/2020 17:30:16

Cyfeiriad

Lôn y Pandy
Llanbradach
CF83 3RP

Oriau agor

 

1 Ebrill tan 30 Medi

1 Hydref tan 31 Mawrth

Dydd Llun

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mawrth

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mercher

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Iau

Ar gau

Ar gau

Dydd Gwener

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sadwrn

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sul

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Gwastraff Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

Pethau y gallaf eu gwaredu

 • Asbestos (rhaid bod wedi lapio ddwywaith neu wedi bagio mewn polythen trwch 1000)
 • Batris ceir
 • Cardfwrdd
 • Tiwbiau Fflwroleuol
 • Gwastraff gardd
 • Silindrau nwy
 • Gwydr
 • Poteli gwydr
 • Batris cartref
 • Offer cartref mawr
 • Olew
 • Paent a chemegau
 • Plastig
 • Sgrap
 • Esgidiau
 • Offer cartref bach
 • Teledu a monitorau

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rhowch wybod i ni.