Safle Amwynder Dinesig Penmaen

 • Safle Amwynder Dinesig Penmaen

  Amser ciwio amcangyfrifedig
  Ciw yn llawn

  Diweddariad diwethaf : 04/06/2020 15:30:37

Cyfeiriad

Ystâd Ddiwydiannol Penmaen
Heol Penmaen
Pontllan-fraith
Coed Duon
NP12 2XZ

Oriau agor

 

1 Ebrill tan 30 Medi

1 Hydref tan 31 Mawrth

Dydd Llun

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mawrth

Ar gau

Ar gau

Dydd Mercher

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Iau

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Gwener

Ar gau

Ar gau

Dydd Sadwrn

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sul

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Gwastraff Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

Pethau y gallaf eu gwaredu

 • Caniau
 • Batris car
 • Cardfwrdd
 • Tiwbiau fflwroleuol
 • Ffoil
 • Gwastraff gardd
 • Silindrau Nwy
 • Gwydr
 • Poteli plastig
 • Batris eitemau cartref
 • Offer domestig mawr
 • Olew
 • Paent a chemegau
 • Papur
 • Plastig
 • Poteli plastig
 • Sgrap
 • Esgidiau
 • Offer domestig bach
 • Tecstilau
 • Tetrapak
 • Setiau teledu a sgriniau

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rhowch wybod i ni.