Safle Amwynder Dinesig Penallta

 • Safle Amwynder Dinesig Penallta

  Amser ciwio amcangyfrifedig
  Ciw yn llawn

  Diweddariad diwethaf : 04/06/2020 16:18:04

Cyfeiriad

Stâd Ddiwydiannol Penallta
South Road
Hengoed
CF82 7ST

Oriau agor

 

1 Ebrill tan 30 Medi

1 Hydref tan 31 Mawrth

Dydd Llun

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mawrth

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mercher

Ar gau

Ar gau

Dydd Iau

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Gwener

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sadwrn

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Gwastraff Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

Pethau y gallaf eu gwaredu

 • Asbestos (rhaid bod wedi lapio ddwywaith neu wedi bagio mewn polythen trwch 1000)
 • Caniau
 • Batris car
 • Cardfwrdd
 • Ffoil
 • Gwastraff gardd
 • Silindrau Nwy
 • Gwydr
 • Poteli gwydr
 • Batris eitemau cartref
 • Offer domestig mawr
 • Olew
 • Paent a chemegau
 • Papur
 • Bwrdd Plastr
 • Plastig
 • Poteli plastig
 • Sgrap
 • Esgidiau
 • Offer domestig bach
 • Tecstilau
 • Tetrapak
 • Setiau teledu a sgriniau
 • Teiars

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rhowch wybod i ni.