Lleoliadau canolfannau

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Gwastraff Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

CAGC Aberbargod

Ystâd Ddiwydiannol Bowen
Aberbargod
Bargod
CF81 9EP

Safle Amwynder Dinesig y Lleuad Lawn

Ystâd Ddiwydiannol y Lleuad Lawn
Wattsville
Crosskeys
NP11 7BD

Safle Amwynder Dinesig Penallta

Stâd Ddiwydiannol Penallta
South Road
Hengoed
CF82 7ST

Safle Amwynder Dinesig Penmaen

Ystâd Ddiwydiannol Penmaen
Heol Penmaen
Pontllan-fraith
Coed Duon
NP12 2XZ

Safle Amwynder Dinesig Trehir

Lôn y Pandy
Llanbradach
CF83 3RP

Safle Amwynder Dinesig Rhymni

Ystâd Ddiwydiannol y Lawnt
Rhymni
NP22 5PW

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rhowch wybod i ni.