Safle Amwynder Dinesig Aberbargoed

 • Safle Amwynder Dinesig Aberbargoed


  Ar gau ar hyn o bryd

  Diweddariad diwethaf : 03/06/2020 17:23:36

Cyfeiriad

Ystâd Ddiwydiannol Bowen
Aberbargod
Bargod
CF81 9EP

Oriau agor

 

1 Ebrill tan 30 Medi

1 Hydref tan 31 Mawrth

Dydd Llun

Ar gau

Ar gau

Dydd Mawrth

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mercher

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Iau

Ar gau

Ar gau

Dydd Gwener

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sadwrn

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sul

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Gwastraff Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

Pethau y gallaf eu gwaredu

 • Asbestos (rhaid bod wedi lapio ddwywaith neu wedi bagio mewn polythen trwch 1000)
 • Caniau
 • Batris car
 • Cardfwrdd
 • Tiwbiau fflwroleuol
 • Ffoil
 • Gwastraff gardd
 • Silindrau Nwy
 • Gwydr
 • Poteli plastig
 • Batris eitemau cartref
 • Offer domestig mawr
 • Olew
 • Paent a chemegau
 • Papur
 • Bwrdd Plastr
 • Plastig
 • Poteli plastig
 • Sgrap
 • Esgidiau
 • Offer domestig bach
 • Tecstilau
 • Tetrapak
 • Setiau teledu a sgriniau
 • Teiars

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rhowch wybod i ni.