Gwastraff bwyd

   

Ailgylchu Gwastraff Bwyd - Ar gyfer fy nyfodol.....rhowch gynnig arni (PDF)

Caiff gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos. Ewch i'n hadran dyddiau casglu biniau i ddarganfod eich diwrnod casglu.

Dylai bod gan bob aelwyd dau gynhwysydd ar gyfer gwastraff bwyd:

  • Cadi bychan i gadw yn eich cegin
  • Cadi mwy o faint i storio y tu allan

Leiniwch eich cadi cegin gyda leinin compostadwy neu bapur newydd. Unwaith yn llawn, dylai hyn wedyn cael ei wagio i mewn i'r cadi mwy sydd tu allan. Gall y cadi mwy o faint hefyd yn cael ei leinio gyda leinin compostadwy i'w helpu aros yn lân. Mae'n bwysig nad ydych yn defnyddio bagiau plastig yn eich cadi bwyd, gan nad yw'r rhain yn cael eu compostio. 

Gwastraff bwyd wedi'i halogi

Dylech ond rhoi gwastraff bwyd compostadwy yn eich cadi bwyd. Ewch i’r adran beth sy'n mynd yn fy miniau am fanylion. Os yw’ch cadi bwyd yn cynnwys gwastraff anaddas caiff ei wrthod a bydd sticer yn cael ei osod ar y cadi. Bydd angen i chi wedyn cael gwared ar wastraff bwyd anaddas ac ail-gyflwyno’r cadi'r wythnos ganlynol i'w casglu. Os nad yw hyn yn bosibl, gall y gwastraff bwyd cael ei roi yn eich bin sbwriel i'w gasglu gyda gwastraff arferol.

Biniau compost

Nid ydym bellach yn cynnig gwasanaeth noddedig. Yn hytrach, gallwch brynu biniau gwrtaith o ganolfannau garddio, siopau ‘DIY’ a manwerthwyr ar-lein.

Cysylltwch â ni