Dysgu’ch diwrnod casglu biniau

Please ensure all waste and recycling is placed out for collection by 6am.

Trefniadau gwyliau banc

Nid yw casgliadau biniau yn cael eu heffeithio gan wyliau banc ac yn cael eu casglu yn ôl yr arfer ac eithrio dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.  Bydd trefniadau eraill yn cael eu hysbysebu yn agosach at yr amser. 

Tywydd garw

Gall tywydd garw amharu ar wasanaethau oherwydd problemau mynediad i gerbydau. Os bydd y tywydd yn amharu ar wasanaethau, rydym yn anelu i gasglu erbyn diwedd yr wythnos. Pan fydd yr amodau hyn yn parhau am fwy nag wythnos, a / neu ni allwn wneud casgliad, byddwn yn eich hysbysu o drefniadau amgen ar y wefan hon.

Am unrhyw gyngor pellach, cysylltwch â ni.

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newidiadau i’ch casgliad biniau oherwydd gwyliau banc neu dywydd garw. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.