Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu

Cynnwys:

 1. Gwybodaeth ynghylch coronafeirws

 2. Gwasanaethau'r Cyngor yn ystod coronafeirws

 3. Ysgolion a dysgu cymunedol i oedolion

 4. Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

 5. Cymorth i gymunedau

 6. Cymorth i fusnesau

 7. Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu (y dudalen hon)

 8. Newyddion a datganiadau ynghylch coronafeirws

 9. Covid-19 grants linked to business rate properties in Wales

 10. Council tax advice and assistance

Dylech chi aros gartref am 14 diwrnod os oes gennych chi naill ai:

  • tymheredd uchel
  • peswch parhaus newydd

Peidiwch â mynd i feddygfa meddyg teulu, fferyllfa neu ysbyty. Nid oes angen i chi gysylltu ag 111 i ddweud wrthynt eich bod yn aros adref.

Ni ddylech chi gysylltu ag 111, heblaw:

  • os ydych chi'n teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau adref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw eich symptomau yn gwella ar ôl 7 diwrnod

Os oes angen i chi aros gartref, dilynwch y cyngor ynghylch hunanynysu isod gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.